Masterutstillingen 2020

Nytt tiår, nye kunstnere, ny verden: Utstillingen MA2020 presenterer 21 nyutdannede kunstnere som nylig har fullført masterprogrammet i kunst ved KMD i Bergen. Utstillingen vises i KODE 2 til og med 13. september. 

Gruppeutstillingen viser at morgendagens kunstnere er samfunnsengasjerte og akademisk funderte uten å vike for sanselighet og følelser. De verdsetter kunstnerisk håndverk og fordyper seg i nåtidens teknologi.

I lys av den pågående pandemien har de også vist seg å være fleksible og tilpasningsdyktige i det utstillingen måtte flyttes fra Bergen Kunsthall i april til KODE i august. Alle fullførte masterprogrammet ved Kunstakademiet - Institutt for samtidskunst (KMD) i Bergen våren 2020.

Utstillingen vises i KODE 2 til og med 13. september. 

Om kunstnerne

I arbeidene til Amalie Vestergaard Olsen, Annelen Røe, Kaeto Sweeney, Nayara Leite og Robert Carter berøres politiske emner innen feminisme, LGBTQIA+, maskuliniteter, klasseskiller og fraflyttingssamfunn med dokumentariske medier som fotografi og video, samt installasjon og grafikk.

Haruka Fukao og Emma Fuchs Sjövall arbeider performativt med utgangspunkt i romlige installasjoner som aktiveres ved deltagelse. Her får publikum overvære rituelle handlinger og øvelser med improvisert bruk av stemme og kropp. Espen Pedersen bringer det performative aspektet videre i en eksistensiell video om kjøtt og blod.

Maleriene til Victor Rankanen og Laura Gaiger gir et gjensyn med det figurative. På hver sin måte behandler de temaer om personlig og kulturell hukommelse, identitet og historie. Immigranters stemmer kommer til orde i Sara Ortegas installasjon der hun har gjennomført intervjuer om å vente på oppholdstillatelse og finne seg til rette i Bergen.

Over i det sanselige står de skulpturelle skikkelsene til Daniela Bergschneider i tekstil og keramikk. PV Knude snur opp ned på terrorens språk og foreslår alternative strategier for nasjonalt selvforsvar og spirituelle oppvåkninger med popmusikk og installasjon, mens Oda Bremnes lager kinetiske skulpturer som rokker ved oppfatningen av objekters væren.

Katrin Rusten sin kartlegging av restmaterialer og gjenbruk snur om på etablerte hierarkier av objekters verdi, hvilket også blir reflektert over i en hyperrealistisk skulptur av Lasse Hieronymus Bo. I arbeidet til Skade Henriksen forenes kunstnerisk forskning med vitenskapelig forskning på grafitt, mens lysfølsomme kjemiske prosesser blir til abstrakte cyanotopier i installasjonen til Andrea Grundt Johns

Havets tilstedeværelse og mytologi får liv gjennom en lydinstallasjon av Emilie Wright som baserer seg på landets tidevann, Christian Duponts surrealistiske skulpturverden og det omfattende fotografiske arkivet til Dale Rothenberg fra hans reiser som musiker på cruisebåter verden over. 

Kurator for utstillingen er Maya Økland.

Praktisk informasjon

Utstillingen vises i KODE 2.

Åpningstider: Tirsdag-søndag kl. 10.00-17.00. Langåpent torsdager til kl. 20.00

Utstillingen vises til og med 13. september.

KODE følger myndighetenes smittevernsbestemmelser. Vi oppfordrer publikum til å holde én meters avstand til hverandre og utvise hensyn.

  • 21 aug 2020 til 13 sep 2020
  • Kode 2
  • 160 / 110 / 0 *

* Adgang alle Kode museer i 2 dager. Voksne 160,- / Studenter 110,- / Barn under 18 år 0,- / KODE medlem 0,-